Stekken

Het grootste meer met een oppervlakte van 18 hec. heeft in totaal 23 stekken. De éne heeft al een grotere ruimte of een andere opbouw dan de andere en afhankelijk van de gekozen stek zijn er verschillende dieptes te bevissen.

De gemiddelde diepte bedraagt 4.5m maar overal vindt je wel ergens leuke hotspods in de vorm van plateau’s, geultjes en dergelijke. Peil met een peildobber alles deftig uit zodat je een realistisch beeld krijgt van de aanwezige bodemstructuur. Wil je weten hoe je deftig leert uitpeilen, klik dan op volgende link : https://www.carpfeeling.com/technieken/tips-tricks/peilen

In totaal 23 verschillende stekken.

Een video van het grootste meer bekijk je hier: https://vimeo.com/148801315

Voorwaarden reserveren:

 • Reserveringen zijn voor alle leden mogelijk, maar ook voor externe niet-leden bestaat de mogelijkheid om te reserveren.
 • Reservaties kunnen alleen bevestigd worden door:
 1. M. Dubs 0033 6 61 17 23 03
 2. M. Celka 0033 6 82 96 22 59 t.celka@gmail.com
 3. M. Dechanet 0033 6 24 36 74 18
 • Niet-kaarthouders dienen hun reservering minstens 48u op voorhand te betalen (50% van het totale bedrag)
 • Reservaties gelden enkel op het grote meer ( Tronc du Chêne, stekken 1 tot en met 23) ) of op het kleinere meer ( Etang du Guide, stekken 24 tot en met 27)
 • Een stek kan niet meer dan 3 keer na elkaar door éénzelfde persoon gereserveerd worden
 • Een reservatie kan niet langer zijn dan 7 dagen behalve dan met toestemming van het bestuur.
 • Het bestuur behoudt zich het recht een bepaalde stek tijdelijk af te sluiten mocht dat om 1 of andere reden nodig zijn. (dit zowel voor leden of niet-leden)
 • Gereserveerde stekken hebben geen recht op restitutie indien ze geannuleerd worden door de betrokken visser.
 • De reeds gemaakte reservaties zijn zichtbaar op de Franse site ( reservation) of U kan hiervoor bij het bestuur informeren op nummer 0033 6 82 96 22 59